12 października 2022

Kurs języka węgierskiego

Od października w liceum zaczynamy kurs języka węgierskiego. Propozycję bezpłatnych zajęć dostaliśmy od pani Dorotty Diosy, mgr filologii języka węgierskiego, pracownicy Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka w Warszawie. Znalazła się odpowiednia liczba chętnych uczennic, by zajęcia mogły ruszyć! Wszystkie koszty nauczania, w tym zakup podręczników zostaną pokryte przez Instytut.

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka powstał na mocy ustawy z dn. 8 lutego 2018 r. w celu zacieśniania relacji polsko-węgierskich. Jednym z głównych zadań przyświecających Instytutowi jest propagowanie nauki języka, kultury i polsko-węgierskiej współpracy młodzieżowej. W ramach swojej działalności Instytut organizuje kursy języka polskiego dla uczniów szkół węgierskich i języka węgierskiego dla uczniów szkół polskich.

Zajęcia będą odbywać się w ramach zajęć dodatkowych, 90 minut w tygodniu. Po odbytym kursie nauki języka węgierskiego uczennice będą miały sposobność wyjazdu w wakacje na tygodniowy obóz językowy na Węgry, który również zostanie sfinansowany przez Instytut.