6 lutego 2024

RANKING PERSPEKTYW
LO STRUMIENIE 21. miejsce w województwie

Ogłoszony został Ranking Perspektyw i w kategorii Licea LO STRUMIENIE znalazło na się 21. pozycji w województwie mazowieckim! Warto dodać, że w pierwszej dwudziestce znalazło się tylko jedno liceum spoza Warszawy.

W rankingu ogólnopolskim LO STRUMIENIE zajmuje 59 pozycję.

Na lokatę szkoły składają się trzy wskaźniki: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. LO STRUMIENIE jest także odznaczone Złotym Znakiem Jakości Perspektyw. To duże wyróżnienie!