14 września 2021
W ostatnim tygodniu wakacji odbył się od dawna wyczekiwany wyjazd uczennic byłej klasy III LO – obecnie już naszych absolwentek – do Rzymu. Spędziłyśmy siedem pięknych i słonecznych dni w Wiecznym Mieście. Dziewczyny poznawały antyczny, renesansowy i barokowy Rzym korzystając z przewodników, które przygotowywałyśmy podczas dwuletniej nauki łaciny i kultury antycznej.  Można powiedzieć, że sprzyjała nam nie tylko pogoda, ale też atmosfera w Rzymie, w którym nie było tym razem zbyt wielu turystów i mogłyśmy w trakcie naszych długich codziennych wędrówek bez pospiechu zwiedzać najpiękniejsze miejsca i zabytki.
Barbara Strycharczyk
Nauczyciel języka łacińskiego i kultury antycznej