5 kwietnia 2024

PATRONAT WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU WUM

 

Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego objął patronatem klasy o profilu biologiczno-chemicznym w Liceum STRUMIENIE! 

Jest to umowa, która pozwala na współpracę służącą rozwojowi edukacji w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Uczennice uczestniczą:

  • w wykładach dedykowanych pracowników WNoZ wygłaszanych na terenie szkoły
  • w wybranych wykładach otwartych WNoZ
  • w Dniu Otwartym WUM

Najbardziej aktywne uczennice mogą wziąć udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych na WNoZ.
Uczennice mogą również brać udział w konferencjach naukowych organizowanych na Wydziale.